Hakos spedition

Spoločnosť Hakos s.r.o. bola založená v roku 2007. Do roku 2014 plnila prepravné požiadavky svojich zákazníkov výlučne len svojim vlastnými prepravnými kapacitami. Rastúce požiadavky zákazníkov a snaha o ich 100 % plnenie vyústili v roku 2014 do vytvorenia nového oddelenia špedície. Kombinácia vlastných dopravných kapacít s kapacitami overených dopravcov poskytuje široké možnosti a výrazne zvyšuje našu flexibilitu pri plnení Vašich prepravných požiadaviek. Sme si vedomí náročnosti podnikania, konkurenčného boja, ktorý je ostrý nielen na našom dopravnom trhu a preto sa snažíme pre Vás nájsť optimálne riešenie, ktoré splní Vaše predstavy nielen o kvalite ale aj cene za poskytnuté služby. Silné obchodné partnerstvá sú významnou konkurenčnou výhodou v akomkoľvek odvetví. Preto je našou prioritou budovanie silných a pevných vzťahov, ako s našimi zákazníkmi tak aj s dopravcami a ostatnými dodávateľmi. Overeným výnosom tohto snaženia býva vzájomná dlhodobá výhodnosť a prospech – nielen ekonomický.

Náš tím:

HAKOS s.r.o.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel./fax:+421 41 76 33 069
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., gsm: +421 905 543 393
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., gsm: +421 905 543 322